1+1=?

1+1=?

De uitdagingen van een afdeling Beeldvormende Technieken met 3 verschillende CT-scanners.

Kunnen we in Vlissingen een low-dose total body CT maken voor de indicatie M.Kahler? Die vraag moest ik vandaag beantwoorden. Het antwoord was ja, als we dat in twee gedeeltes doen, met aparte topogrammen. De tafel is namelijk te kort.

Dit soort vragen komt met enige regelmaat voorbij, omdat we op onze afdeling beeldvormende technieken met drie verschillende CT’s werken. In Goes staat een Toshiba Aquilion One op de radiologie, en een Siemens Biograph mCT op de nucleaire geneeskunde. In Vlissingen werken we met een Somatom Sensation 40-slice.

Kwaliteit

Hoe houd je het dan overzichtelijk en werkbaar voor iedereen, zodat je kwalitatief goede onderzoeken aflevert, met zo min mogelijk verschil in beeldkwaliteit? Verschillende protocollen, contrastinjecties, scanparameters. Wat op de Toshiba kan, kan niet altijd hetzelfde op de Siemens. Wanneer de radiologen bijvoorbeeld een nieuwe reconstructie willen bij een protocol, kan het zomaar zijn dat het onderzoek op één locatie niet meer uitgevoerd kan worden. Zelfs iets ‘simpels’ als de patiëntpositie kan stof tot nadenken geven, want het is toch het handigst als dat voor alle scanners hetzelfde is.

Deskundigheid

De huidige situatie vergt veel van de laboranten in het CT-team. Zij moeten aantoonbaar deskundig zijn en blijven op alle drie de systemen. Het belangrijkste hulpmiddel hierbij zijn de protocollen. De key-users zorgen dat deze te allen tijde up-to-date zijn. Verder maken we gebruik van basisnormen. Hierin staat beschreven welk kennisniveau minimaal nodig is om dagelijks te kunnen werken op de CT. Deze worden jaarlijks getoetst en zijn een vast onderdeel in het jaargesprek.

De key-users spelen een belangrijke rol. Zij onderzoeken, kijken, vergelijken, overleggen met de radiologen, schrijven en controleren protocollen en zorgen dat alle relevante informatie beschikbaar is voor het CT-team.

Herkenbaar? Door fusies tussen ziekenhuizen is bovenstaande eerder regel dan uitzondering. Heb jij een mooie oplossing gevonden voor een uitdaging op jouw afdeling? Deel het alsjeblieft onder dit artikel, zodat collega’s ervan kunnen leren.